Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2015

bemyeverything
4432 7be3
Reposted frommoredreamsplease moredreamsplease
bemyeverything
4443 9194
Reposted frommoredreamsplease moredreamsplease
Wrażliwy człowiek najpierw czuje, później rozumie
6311 fed8
Reposted fromtwentywoahpilots twentywoahpilots
bemyeverything
"Mogłam wyjść za innego faceta.” Mogłaś, ale tego nie zrobiłaś. Możesz co najwyżej rzucić obecnego.
— pokolenie ikea
bemyeverything
Kobiety od przystojnych mężczyzn wolą zdecydowanych.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromjasminum jasminum viastrangeme strangeme
bemyeverything
- Musimy być razem - nalegał. -Dlaczego? - spytałam miękko. Usłyszał, choć gniewne podmuchy wiatru zagłuszyły moje słowa. - Bo cię pragnę.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
0359 ab38 500

Twin Peaks

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viastrangeme strangeme
bemyeverything
Nikogo i tak nie obchodzi,
co Cię boli,
z czego się cieszysz,
dlaczego płaczesz.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
0780 5621
bemyeverything

Rzucając zapałki,
miałam nadzieje.
że stoisz po kolana
w benzynie...

Reposted fromlivhanna livhanna viacytaty cytaty
bemyeverything
Kto Cię pokocha? Kto o Ciebie zawalczy? I kto upadnie, daleko w tyle? 
— SKINNY LOVE.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
bemyeverything
1795 43fc
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagrosz grosz
bemyeverything
4553 0236 500
bemyeverything
bemyeverything
Uświadomił sobie, że nie kochał jej jeszcze nigdy tak bardzo, jak właśnie w tej chwili: kiedy patrzył, jak odchodzi.
— Tess Gerritsen "Grawitacja"
Reposted fromtomowa tomowa viaromantycznosc romantycznosc
bemyeverything
Drugich takich oczu jak Twoje, nie znajdę już nigdzie.
— Bezimienna
bemyeverything
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl