Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2015

bemyeverything
i okazuje się, że nikt nas nie okłamał, tylko my zbyt dużo sobie wyobrażaliśmy.
bemyeverything
Ty jesteś taką kobietą z filmów. Przeżyłaś wiele, złamano Ci serce i przestałaś wierzyć w miłość. Wiesz jak kończą się takie filmy? Happy endem. Tak, Ty na taki zasługujesz.
— Katarzyna Wołyniec
bemyeverything
  Tak spotykamy się i poznajemy, nienawidzimy i kochamy.
Często żałujemy tego, że się już poznamy
— Huczuhucz - kochamy ranić
Reposted fromSalute Salute viaromantycznosc romantycznosc
6797 1d90 500
bemyeverything
3904 9dcf
Reposted frommoai moai viaromantycznosc romantycznosc
bemyeverything
7527 555c
8435 6ad6 500
Reposted fromtaborri taborri viagrosz grosz
8701 ea5b 500

anamorphosis-and-isolate:

― Palo Alto (2013)
AprilI’m not depressed. I’m tired.

Reposted fromtwice twice viagrosz grosz
bemyeverything
4104 c2cf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagrosz grosz
bemyeverything
0266 0daf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagrosz grosz
bemyeverything
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viagrosz grosz
5678 7fb2 500
Reposted fromtaborri taborri viagrosz grosz
2935 c7a6
Reposted fromtaborri taborri viagrosz grosz
bemyeverything
I znów budzić się bez ciebie obok.

I znów robić stos rzeczy bez żadnego znaczenia
I znów myśleć
I znów tęsknić
I znów zasypiać 

I budzić się jak zawsze.
— codzienność
Reposted bysoulbreaker soulbreaker

March 01 2015

bemyeverything
8681 a741
bemyeverything
0298 1604
Reposted bykonsystencje konsystencje

February 14 2015

bemyeverything
5435 8ce2 500
Reposted fromYoudontdeserveMe YoudontdeserveMe
6597 e815
Reposted fromheartaddicted heartaddicted
6590 fdf7
Reposted fromheartaddicted heartaddicted
6587 dacd
Reposted fromheartaddicted heartaddicted
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl